Υγεία

Ζώδια και μέρη του σώματος

Ανακαλύψτε ποια μέρη του σώματος διέπονται από καθένα από τα δώδεκα ζώδια για να μάθετε ποιες αδυναμίες στην υγεία έχει κάθε ζώδιο.